SİVAS İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ TARİHÇESİ

 

100_0208_ESKİ_BİNA copy1 copy

        

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, 16 Şubat 1846’da teşkil edilen Zaptiye Müşirliği ile ilgili olarak 14 Haziran 1869’da yürürlüğe konan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’ne istinaden her ilde olduğu gibi Sivas ilinde de personeli piyade ve süvariden oluşan Zaptiye Birliği adıyla kurulmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra teşkilatlanmada değişiklik yapılmıştır. Umum Jandarma Merkeziyesi, 20 Kasım 1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak teşkil edilmiştir. 1909 yılında teşkilat yeniden düzenlenerek Harbiye Nezareti’ne bağlı Umum Jandarma Kumandanlığı kurulmuştur. 1918 yılında zaptiye birlikleri personeli; jandarmaya dönüştürülerek illerde Jandarma Alay Kumandanlığı, ilçelerde ise İlçe Jandarma Bölük Kumandanlığı adını almıştır. 1924 yılında Sivas Vilayeti İl Jandarma Kumandanlığı olarak kurulmuştur. 10 Haziran 1930 yılında 1706 sayılı kanun çıkarılmış ve Jandarma Teşkilatı bugünkü hukuki statüsünü kazanmıştır. 1936 yılında “Kumandanlık” kelimesi “Komutanlık”a çevrilmiştir. İl Jandarma Alay Komutanlığı tabiri 1990 yılında İl Jandarma Komutanlığı şeklinde düzenlenmiştir.

YENİ_Bina_1

            Tarihi Alay Binası, 1908 yılında Sivas Valisi Reşit Paşa tarafından İl Jandarma binası olarak yaptırılmıştır. 1975 yılına kadar İl Jandarma Alay Komutanlığı binası olarak hizmet görmüştür. 1975 yılında yeni inşa edilen ek hizmet binası da 1994 yılına kadar kullanılmıştır. Sivas İl Jandarma Komutanlığı 19 Ekim 1994 tarihinde ise halen konuşlu bulunduğu, hizmet binasına taşınmıştır.